banner

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.     Dziś piątek, 19 kwietnia 2019 roku       Jesteś 1256020 naszym gościem.       Osób on-line: 15

10 lat Wspólnoty Dusz Najmniejszych, 2003-2013

25 sierpnia 2007 r. Pierwszy Wieczernik Modlitwy w Zawadzie

fotoWspomniana tu Zawada, to miejscowość położona na przedmieściach Zielonej Góry, czyli w całkowicie zachodniej części Polski. Inauguracyjny Wieczernik w tamtejszej parafii p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, na który została zaproszona Wspólnota Dusz Najmniejszych, odbył się 25 sierpnia 2007 r. Liczni uczestnicy modlitewnej uczty wraz z miejscowym Proboszczem, ks. Michałem Zielonką wyrazili pragnienie dalszej, comiesięcznej kontynuacji tych modlitewnych spotkań. I tak do obecnej chwili tworzona jest tam Wspólnota, która spotyka się na Wieczernikach każdego 25 dnia miesiąca, a zarazem współuczestniczy w dziele Wspólnoty Dusz Najmniejszych. To współuczestnictwo wyraża się w podejmowanych wspólnie spotkaniach, duchowej formacji, uczestnictwo w organizowanych przez naszą Wspólnotę dniach skupienia i rekolekcjach. Wieczerniki w Zawadzie - to owoc długotrwałej modlitwy wielu parafian, którzy spotykali się regularnie na nabożeństwach Maryjnych i często pielgrzymowali do Medjugorje. To także realizacja pragnień ks. Michała, któremu bardzo mocno leży na sercu ożywienie duchowe mieszkańców powierzonej mu parafii. Na corocznych, ogólnopolskich Wieczernikach Modlitwy w Zawadzie posługę muzyczną podejmował zespół "Echo Maryi" z Łomianek.

linia

24 sierpnia 2007 r. Pierwszy Wieczernik Modlitwy w Ostrowie Wlkp.

fotoDalszy rozwój Wieczerników Modlitwy tym razem skierowany został na zachód od Czerwińska i sięgnął swym zasięgiem aż do Diecezji Kaliskiej. W sierpniu 2007 r. podczas pierwszego spotkania, zorganizowanego przez siostry klaryski kapucynki w Ostrowie Wlkp., wyrażone zostało przez wszystkich obecnych, w tym także przez licznie uczestniczące w spotkaniu osoby świeckie, pragnienie regularnych Wieczerników Modlitwy w klasztorze sióstr przy ul. kard. Edmunda Dalbora w tym mieście. Miejsce to w naszym wspólnym kroczeniu Maleńką Drogą Miłości jest znaczące, bo przecież konkretnie związane z Patronką dzieła najmniejszych sł. B. s. M. Konsolatą Betrone – mniszką klaryską kapucynką, która otrzymała od samego Pana Jezusa „Orędzie Miłości Serca Jezusa do świata” w klasztorze o tym samym charyzmacie w Turynie i w Moncalieri, w miejscowościach znajdujących się na terenie Włoch. Chociaż kontakt z klasztorem w Ostrowie nawiązany był już wiele lat wcześniej przez współzałożyciela Wspólnoty Dusz Najmniejszych, ks. Józefa Gregorkiewicza, to jednak możliwość comiesięcznego spotykania się i wspólnej modlitwy ze współsiostrami s. Konsolaty to wielki dar dla każdej duszy najmniejszej. To tu „Orędzie Miłości” znalazło odpowiedni grunt dla przetłumaczenia go i wydania w formie książki w języku polskim, z tego klasztoru też rozpowszechniane jest na cały nasz kraj. Od tego pierwszego Wieczernika Ostrowskiego rzeczywiście mogliśmy ponownie, a nawet w większej mierze - po zakończeniu ziemskiej pielgrzymki przez wspomnianego ks. Józefa, - odczuć nasze przywiązanie do źródła dzieła podjętego przez naszą Wspólnotę. Od dnia 24 sierpnia 2007 r. nieustannie trwa tworzenie Wspólnoty przy klasztorze w Ostrowie, która gromadzi się systematycznie w drugie poniedziałki każdego miesiąca i stanowi ważne ogniwo w łańcuchu rozwijającego się dzieła. Ta wytrwała modlitwa zaowocowała w czerwcu 2011 r. zorganizowaniem przez tamtejszą Wspólnotę wraz z siostrami klaryskami kapucynkami Ogólnopolskiego Wieczernika Dusz Najmniejszych w Ostrowie Wlkp., przedsięwzięcia, które pobłogosławił Pasterz Kościoła Kaliskiego Ks. Biskup Stanisław Napierała, a któremu przewodniczył Ks. Biskup Teofil Wilski z Kalisza. Trzeba tu wspomnieć, że nasz kontakt ze współsiostrami s. Konolaty Betrone nie ogranicza się tylko do klasztoru w Ostrowie Wlkp., gdyż właściwie jeszcze bardziej umożliwił Wspólnocie dalsze formy współpracy z siostrami klaryskami kapucynkami na terenie Polski, a także – co jest bardzo znaczące i dla nas cenne –poznanie i stały kontakt z macierzystym klasztorem naszej Patronki w Moncalieri. Oprócz klasztoru w Ostrowie, od grudnia 2012 r. nasza Wspólnota rozpoczęła także organizowanie spotkań w klasztorze sióstr klarysek kapucynek w Szczytnie, w Archidiecezji Warmińskiej. Dziękujemy „naszym” siostrom z klasztoru sióstr klarysek kapucynek w Ostrowie Wlkp., kapłanom, szczególnie zaś ks. Adamowi Wawro, kapelanowi sióstr i egzorcyście diecezjalnemu tamtejszej diecezji oraz wszystkim wiernym z tamtego terenu za włączenie się we wspólne dzieło.

linia

2 czerwca 2007 r. Ogólnopolski Wieczernik Modlitwy w Czerwińsku

fotoPierwsze spotkanie Wspólnoty Dusz Najmniejszych zorganizowane, ze względu na dużą liczbę uczestników, na błoniach czerwińskich odbyło się w pierwszą sobotę czerwca 2007 r. W tym dniu bowiem Wieczernik Modlitwy tworzyli poszczególni wierni jak i całe wspólnoty zaproszone z terenu całej Polski. Dla organizatorów naszych spotkań było to nowe doświadczenie na polu ewangelizacji prowadzonej przez Wspólnotę Dusz Najmniejszych, jednak pomimo ogromnego trudu organizacyjnego przyniosło wiele radości ze służby Bogu i Kościołowi. Jednocześnie spotkanie to zapisało się jako nowy rozdział w naszym wspólnym dziele, wyrażający się w kolejnych podobnych Wieczernikach Ogólnopolskich, które organizowane były kolejno; w Czerwińsku (2008), w Krakowie-Łagiewnikach (2009), w Częstochowie w Sanktuarium Jasnogórskim (2010), w Ostrowie Wlkp. w konkatedrze (2011) i w sanktuarium maryjnym w Gietrzwałdzie (2012). 2 czerwca 2007 r. Mszy św. odprawionej na błoniach w Czerwińsku nad Wisłą dla kilku tysięcy wiernych przewodniczył Prowincjał Salezjanów ks. Jan Niewęgłowski z Warszawy, wraz z licznie koncelebrującymi kapłanami, a okolicznościową homilię wygłosił wybitny, nieżyjący już dzisiaj teolog, ks. prof. Jerzy Bajda, kierownik Katedry Teologii Moralnej Małżeństwa i Rodziny w Instytucie Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie. Przy tej okazji warto też wspomnieć, że nie była to jedyna wizyta ks. Profesora w Czerwińsku i w naszej Wspólnocie, ponieważ na nasze zaproszenie przewodniczył Mszy św. i wygłosił homilię także we wrześniu 2006 r. podczas Wieczernika zorganizowanego w trzecią rocznicę powstania Wspólnoty. Ks. Profesor uczestniczył także z nami w jednej z licznie organizowanych pielgrzymkach do Medjugorje, co również pozostanie dla wszystkich nas wielkim darem i nieopisana łaską. Dziękujemy Bogu, NMP Pani Mazowsza, Św. Janowi Bosko, a także Salezjanom, wszystkim kapłanom, siostrom zakonnym i wiernym uczestniczącym w tym Wieczerniku za wielki dar modlitwy we Wspólnocie darzącej się Bożą Miłością i Pokojem. Dziękujemy także wszystkim osobom włączającym się w organizację tego i kolejnych Wieczerników Ogólnopolskich, wszystkim podejmującym posługi, z zespołami muzycznymi włącznie. Informujemy jednocześnie, że tegoroczny, jubileuszowy Ogólnopolski Wieczernik Modlitwy odbędzie się w sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą, w dniu 1 czerwca br., na który wszystkich zapraszamy.

Więcej zdjęć w naszej galerii...>>

linia

23 maja 2007 r. Inauguracja comiesięcznych Wieczerników w Sątocznie

fotoKolejną świątynią, w której spotyka się Wspólnota Dusz Najmniejszych, by na comiesięcznych Wieczernikach Modlitwy jednoczyć się we wspólnym dziele modlitewno-ewangelizacyjnym, jest kościół parafialny p.w. Chrystusa Króla i NMP Wspomożycielki Wiernych w Sątocznie, w Archidiecezji Warmińskiej. Oddalony od większych miast i siedlisk ludzkich, znajdujący się niemalże „w polu” kościółek, stał się ważnym dla dusz najmniejszych miejscem, dzięki otwartości serca kapłana – salezjanina, ks. Zygmunta Wolanina, który współpracując z księżmi założycielami Wspólnoty, przygotowywał grunt do tych spotkań. I tak w dniu 23 maja 2007 roku, w wigilię uroczystości odpustowych ku czci Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych zostały zainaugurowane stałe comiesięczne spotkania, które do dnia dzisiejszego odbywają się w ostatnie piątki miesiąca. Tworzą je wierni z okolicznych parafii Kętrzyna, Giżycka, Bartoszyc, Korsz, Sępopola i okolicznych mniejszych miejscowości. Wspólnota spotykająca się w tym miejscu charakteryzuje się szczególnym umiłowaniem Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata i wielkim do Niego nabożeństwem. Stąd przyjmujemy dar tego miejsca i Wieczerników jako szczególną łaskę na przeżywany przez Wspólnotę Dusz Najmniejszych rok poświęcony Chrystusowi Królowi. Dziękujemy zatem Bogu i Maryi Wspomożycielce za ten dar otrzymany z Nieba, a także wyrażamy wdzięczność kapłanom – wspomnianemu ks. Zygmuntowi Wolaninowi, jego następcy ks. Adamowi Malakowi oraz ks. Edwardowi Passon z Kętrzyna – stałemu uczestnikowi i gorliwemu pasterzowi dusz najmniejszych. Dziękujemy siostrom zakonnym z Kętrzyna, za ich stałe włączanie się do tej wspólnoty wieczernikowej, a także licznym wiernym z wymienionych wyżej parafii za tworzenie spotkań w Sątocznie. Za stałą posługę muzyczną w tej wieczernikowej wspólnocie dziękujemy Regince Bociek OVC z Olsztyna.

linia

Posługa zespołu wokalno-muzycznego „Adoramus” z Tczewa

fotoRozwój Wieczerników Modlitwy, a tym samym wielość spotkań w różnych miejscowościach i regionach Polski, przyczyniło się do poszukiwania kolejnego zespołu muzycznego, który podjąłby się stałej posługi na organizowanych przez Wspólnotę Dusz Najmniejszych nabożeństwach. Na nasze zaproszenie odpowiedział zespół wokalno-instrumentalny z Tczewa, którego kierownikiem muzycznym, gitarzystką a zarazem wokalistką jest pani Zofia Ciecierska. Zespół ten nosi nazwę „Adoramus”, a w jego skład wchodzą także; Iza Pulsakowska – skrzypce, Jerzy Pulsakowski – gitara oraz Wojciech Gwizdała – śpiew i gitara. Więcej o zespole można przeczytać na stronie internetowej www.adoramus.pl. Zespół podejmuje posługę muzyczną w wielu kościołach, m. in. na Wieczernikach Królowej Pokoju w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach k. Golubia-Dobrzynia. A od 2007 r. pełni co miesiąc posługę na Wieczernikach Modlitwy Wspólnoty Dusz Najmniejszych w Gietrzwałdzie, podejmował ją wielokrotnie w Różanymstoku, Tolkmicku i Sątocznie. Pani Zosi i pozostałym członkom Zespołu wyrażamy ogromną wdzięczność za ich obecność pośród nas i długotrwały trud posługi na naszych spotkaniach.

linia

13 stycznia 2007 r. Pierwsze spotkanie w Wieczerniku Różanostockim

fotoW sobotę, 13 styczniu 2007 roku rozpoczęły się regularne, comiesięczne spotkania w sanktuarium maryjnym w Różanymstoku, w Archidiecezji Białostockiej, nazwane Wieczernikami Różanostockimi. Wpisały się one w istniejące już dzieło najmniejszych i odbywają się w jedności z Wieczernikami już wcześniej powstałymi w Czerwińsku, Gietrzwałdzie i Tolkmicku. Spotkania te tworzą liczni pielgrzymi, którzy przyjeżdżają do Matki Bożej Różanostockiej z wielu parafii z Białegostoku i innych miejscowości, głównie wschodniej Polski: z Suwałk, Augustowa, Ełku, Sokółki, Dąbrowy Białostockiej i wielu innych okolicznych miejscowości. Licznemu uczestnictwu wiernych w Wieczernikach sprzyja wielkość Bazyliki, która może pomieścić ok. 3 tys. osób i wyjątkowa atmosfera modlitwy panująca w tym sanktuarium. Do obecnej chwili zauważa się tam nieustanny wzrost uczestników, którzy także biorą liczny udział w spotkaniach formacyjnych; w dniach skupienia i corocznych rekolekcjach wprowadzających na Maleńką Drogę Miłości, jak również organizowanych pielgrzymkach. A wszystko to stało się możliwe dzięki otwartości serca na to dzieło licznie uczestniczących kapłanów, modlitewnemu wsparciu sióstr zakonnych oraz regularna obecność wiernych z różnych wspólnot modlitewnych, dla których Wieczerniki Różanostockie stały się ważnym miejscem modlitwy i formacji. Wszystkim kapłanom, wspomnianemu wcześniej ks. Sławomirowi Goworkowi, ks. Stanisławowi Kutwińskiemu, ks. Adamowi Wtulich, ks. Józefowi Jaromie z Sokółki, kapłanom, którzy przybywają do Różanegostoku z pielgrzymami z różnych miejscowości i parafii, siostrom zakonnym i licznym wiernym wyrażamy wielką wdzięczność za uczestnictwo w tym ważnym dla nas modlitewno-ewangelizacyjnym dziele.

linia

31 grudnia 2006 r. – 1 stycznia 2007 r. Wieczernik ze „złotymi różami

foto„Złote róże”, które podczas tego sylwestrowego spotkania stały się okolicznościowym darem dla uczestników Wspólnoty i Wieczerników Modlitwy, wręczone zostały nam jako znak naszej przynależności do Boga, zgodnie ze słowami św. Pawła Apostoła, który w swoim liście do Rzymian zapewnia wierzących w Boga: „Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa” (Rz 8,17). Złota róża to symbol świętości i przynależności do Królestwa Chrystusa, a więc przyjęcie tego daru u progu rozpoczynającego się Nowego Roku związane było z wyrażeniem naszej zgody na świętość, świadomą przynależność do Jezusa i bardziej odpowiedzialnego uczestnictwa w Kościele Chrystusowym, a tym samym w budowaniu Królestwa Bożego na ziemi. Upraszając za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, Świętej Bożej Rodzicielki w czasie spotkania potrzebnych łask i prosząc Boga o błogosławieństwo na wszystkie dni 2007 roku, wkraczaliśmy w nowy etap naszej wspólnej wieczernikowej drogi z większą świadomością naszego udziału w Bożym dziele i w poczuciu naszego przyczyniania się do jego dalszego rozwoju. A to, o co prosiliśmy, mogliśmy oglądać w kolejnych dniach kroczenia Maleńką Drogą Miłości, która doprowadziła nas w tym kolejnym roku tworzenia modlitewno-ewangelizacyjnego dzieła do kolejnych nowych miejscowości i parafii, a także do wielu serc dusz najmniejszych.

Więcej zdjęć...>>

linia

16 grudnia 2006 r. Zawiązanie Wspólnoty w Różanymstoku

fotoRekolekcje Adwentowe w grudniu 2006 r., które przeprowadził w sanktuarium maryjnym w Różanymstoku ks. Tadeusz Pawluk, sprzyjały zawiązaniu się Wspólnoty Dusz Najmniejszych i podjęciu decyzji o organizowaniu Wieczerników Różanostockich w tamtejszej świątyni. Pierwsze spotkanie osób zainteresowanych „Orędziem Miłości” odbyło się w bazylice różanostockiej 16 grudnia i było poświęcone w całości modlitwie w intencji przyszłych Wieczerników, które miesiąc później zaczęły gromadzić u stóp Matki Bożej Wspomożycielki Różanostockiej coraz liczniejsze grono wiernych. Dziękujemy ks. Sławomirowi Goworkowi, kustoszowi sanktuarium i dyrektorowi salezjańskiego domu zakonnego w Różanymstoku w latach 2000-2009, siostrom salezjankom i wielu wiernym za współuczestnictwo w tworzeniu tego dzieła na tamtym terenie. Zapewne właściwy grunt pod rozwój tych Wieczerników przygotował w różanostockim sanktuarium wspomniany już o. Jozo Zovko, proboszcz Śirokiego Brijegu (Bośnia i Hercegowina), który przeprowadził pierwszy Wieczernik Modlitwy i modlił się z tysiącami wiernych, przybyłych z wielu parafii wschodniej Polski do tej świątyni w dniu 8 czerwca 2006 r.

linia

2 grudnia 2006 r. Pogrzeb śp. Ks. Józefa Gregorkiewicza

fotoW pierwszą sobotę, 2 grudnia 2006 r., w dniu organizowanych przez naszą Wspólnotę comiesięcznych Wieczerników Modlitwy, zgromadziliśmy się w gronie wielu uczestników naszych spotkań w jedności z licznie przybyłymi do Czerwińska kapłanami, siostrami zakonnymi i wiernymi tamtejszej Parafii, na uroczystościach pogrzebowych żegnając śp. Ks. Józefa Gregorkiewicza, salezjanina, współzałożyciela Wspólnoty Dusz Najmniejszych. Mszy Św. pogrzebowej przewodniczył JE ks. bp Roman Marcinkowski - biskup pomocniczy diecezji płockiej. Wspólnie z biskupem tę Mszę św. koncelebrowało ok. 100 kapłanów. Słowo Boże podczas ceremonii pogrzebowej skierował do licznie zebranych uczestników dyrektor salezjańskiej wspólnoty warszawskiej ks. Wojciech Szulczyński - salezjanin. W pogrzebie wzięło udział ok. 250 sióstr zakonnych z różnych zgromadzeń, parafianie z Czerwińska i licznie zgromadzeni wierni ze Wspólnoty Wieczernika Modlitwy.

Więcej zdjęć...>>

linia

30 listopada 2006 r. Pierwszy Wieczernik Modlitwy w Tolkmicku

fotoDzień 30 listopada 2006 r. zostanie zapamiętany przez wszystkich uczestników Wspólnoty i uczestników naszych spotkań nie tylko z faktu rozpoczęcia comiesięcznych Wieczerników Modlitwy w Tolkmicku. Bowiem w tym właśnie dniu zakończył swoją ziemską pielgrzymkę wspominany już wcześniej, współzałożyciel Wspólnoty Dusz Najmniejszych śp. Ks. Józef Gregorkiewicz, salezjanin. Zmarł on 30 listopada 2006 r. w szpitalu w Płocku, po długiej i ciężkiej chorobie, a tym samym po długiej i ciężkiej pracy kapłańskiej, którą zwieńczyło jego zjednoczenie z Krzyżem Jezusa. Ta okoliczność miała swój wpływ na przebieg przygotowanego na ten dzień pierwszego spotkania Wspólnoty w kościele parafialnym p.w. św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku, na którym polecaliśmy Miłosiernemu Bogu tego świątobliwego Kapłana. Wspólną modlitwę ubogacało przedstawione przez ks. Tadeusza, prowadzącego spotkanie, świadectwo życia Ks. Józefa i Jego fascynacja „Orędziem Miłości”, jak również pragnienie, jakie zostawił w sercach wielu dusz najmniejszych, by to rozpoczęte dzieło było przez nas kontynuowane w Kościele. Spotkania w Tolkmicku odbywały się regularnie w każdy ostatni czwartek miesiąca do czerwca 2011 r. Odbyły się tam także coroczne rekolekcje wprowadzające na Maleńką Drogę Miłości. Dziękujemy wszystkim kapłanom, zwłaszcza ks. Markowi Szymborskiemu, a także wszystkim wiernym, głównie członkom Parafii w Tolkmicku za okazaną pomoc i wspólne trwanie na modlitwie i uczestnictwo w tym modlitewno-ewangelizacyjnym dziele.

linia

14 - 18 sierpnia 2006 r. Pierwsze rekolekcje w Gietrzwałdzie

fotoOd sierpnia 2006 r. Wspólnota Dusz Najmniejszych również spotyka się corocznie na rekolekcjach wprowadzających na Maleńką Drogę Miłości w domu rekolekcyjnym w Gietrzwałdzie. Zaistnienie rekolekcji formacyjnych w tym znanym miejscu, uświęconym przez Objawienia Najświętszej Maryi Panny, to owoc wielu modlitewno-ewangelizacyjnych spotkań przeprowadzonych przez Wspólnotę jak również rosnąca potrzeba wielu wiernych szukających pogłębienia proponowanej przez Wspólnotę duchowości. Pierwsze takie rekolekcje odbyły się w dniach związanych ze wspomnianym wyżej Jubileuszem 50-lecia Ślubów Jasnogórskich, tj. w sierpniu i były swoistym wprowadzeniem uczestników Wspólnoty w życie w pełnym zawierzeniu się Najświętszej Maryi Pannie. Wielką łaską, którą każdego roku mogą doświadczyć uczestnicy rekolekcji w Gietrzwałdzie, jest uczestnictwo Wspólnoty w Liturgii Odpustowej w Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W sierpniu 2006 r. uroczystościom tym przewodniczył JE ks. bp Tadeusz Płoski - Biskup Polowy Wojska Polskiego.

linia

Liczne pielgrzymki do Medjugorje

fotoWizyta O. Jozo Zovko w Polsce, a szczególnie poprowadzony przez niego Wieczernik Modlitwy w Czerwińsku, miał wpływ na coraz liczniejsze uczestnictwo powstającej Wspólnoty w pielgrzymkach do Medjugorje. Można od tego czasu zaobserwować regularne wyjazdy do tego miejsca, które zwróciło uwagę wielu uczestników Wieczerników. Każdego roku do Medjugorje organizowane są 2-3 razy pielgrzymki autokarowe, w których czasami brało udział nawet 200-300 osób. Najliczniejsze wyjazdy związane były z kolejnymi rocznicami objawień NMP Królowej Pokoju, w 25 rocznicę - czerwiec 2006 r. oraz w 30 rocznicę - czerwiec 2011 r. Te pielgrzymki nadal cieszą się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród nowych uczestników naszych spotkań. Przy tej okazji warto też wspomnieć, że w roku 2013, tj. w roku naszego jubileuszu 10-lecia Wieczerników Modlitwy organizowana będzie pielgrzymka dziękczynna do Medjugorje. Jest ona planowana od dnia 27 kwietnia do 5 maja 2013 r. Serdecznie wszystkich do uczestnictwa w niej zapraszamy. Nadmienić też tutaj trzeba o udzielanej nam pomocy w organizowaniu pielgrzymek zagranicznych przez Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne "Halina" z Rudy Śląskiej. Od trzech lat współorganizatorem wszelkich wyjazdów krajowych i zagranicznych jest także katolickie stowarzyszenie "Konsolata" z siedzibą w Olsztynie, zrzeszające osoby decydujące się kroczyć Maleńką Drogą Miłości. Jest to kolejna szeroka działalność, która wpisała się i nadal uobecnia w opisywanym tu dziele.

Więcej zdjęć...>>

linia

9 czerwca 2006 r. O. Jozo Zovko w Czerwińsku

fotoWieczernik Modlitwy w dniu 9 czerwca 2006 r., zorganizowany w sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku n/Wisłą, przeprowadził proboszcz Śirokiego Brijegu (Bośnia i Hercegowina) o. Jozo Zovko OFM. Pamiętamy słowa modlitwy upraszające błogosławieństwo dla wszystkich zebranych:
Panie, pobłogosław tę Ziemię, wszystkie główne punkty tej Ziemi. Wyjdź z tego Sanktuarium na całą Polskę i Europę. Niech Twoje błogosławieństwo będzie z nami, bo przyszliśmy o to prosić tutaj. Dziękujemy Ci za wysłuchane modlitwy, za to że spojrzałeś na łzy w oczach wiernych Twoich.
Komentując to wydarzenie, również przytaczamy słowa wypowiedziane przez o. Jozo. na zakończenie Wieczernika:
Dzisiaj w tej starej świątyni wypełnionej po brzegi wiernymi było naprawdę pięknie. Jest bardzo dużo pięknych sanktuariów w Polsce. W tych dniach kilka z nich było wypełnione tysiącami, tysiącami wiernych. Ale dziękuję za wielkie serce salezjanów, którzy wczoraj w Różanymstoku i dzisiaj w Czerwińsku zorganizowali nasze spotkania. To nie było łatwe, by zorganizować je. Jestem szczęśliwy, że mogliśmy te spotkania zrealizować właśnie tu. Wspólnota Czerwińskich Wieczerników razem z o. Tadeuszem odprawiała nowennę w intencji spotkań. Także moja grupa modlitewna odprawiała Nowennę, dzisiaj podjęła post. Każdego dnia modlimy się na Różańcu za wszystkich pielgrzymów i tych wszystkich, którzy słuchają orędzi Matki Bożej. Dzisiaj zabieram was w swoim sercu, zapewniam moją modlitwę, ogarniam moją miłością w kapłaństwie i odprawianych Mszach świętych. Nigdy was nie zapomnę, bądźcie tego pewni. Będę was polecał Królowej Pokoju, która czeka na was w Medjugorje w 25 rocznicę swoich objawień. Odwagi, odwagi, przyjedźcie. Tak jak św. Jan Bosko powiedział swoim chłopcom: między dwie kolumny musimy zacumować naszą łódź, jedną jest Matka Boża, a drugą Eucharystia i w ten sposób będziemy pewni, bezpieczni. I to jest również moje orędzie. Bądźcie wierni tym orędziom. Będę się modlił za was. Dziękuję za to spotkanie. Dziękuję wam wszystkim chorzy, którzy tutaj długie godziny spędziliście na modlitwie. Dziękuję tym, którym zabrakło miejsca w bazylice i stali w deszczu. Wy przez to złożyliście jeszcze większą ofiarę. Dziękuję wam. A to jest możliwe tylko dzięki wielkiej wierze. To jest Naród Polski, to są Polacy. Więc życzę wam wszystkiego najlepszego. Matka Boża was kocha. Jezus was kocha i was błogosławi.

Więcej zdjęć...>>

linia

18 marca 2006 r. Pierwszy Wieczernik Modlitwy w Gietrzwałdzie

fotoDokładnie dwa i pół roku (30 miesięcy) po zainaugurowaniu Wieczerników w Czerwińsku rozpoczęły się comiesięczne Wieczerniki Modlitwy w sanktuarium maryjnym w Gietrzwałdzie, w Archidiecezji Warmińskiej. Za zgodą Arcybiskupa Warmińskiego ks. dra Edmunda Piszcza oraz Księży Kanoników Laterańskich, opiekujących się sanktuarium, gdzie 129 lat wcześniej miały miejsce Objawienia Maryjne, w dniu 18 marca 2006 roku zawiązała się Wspólnota, która do dnia dzisiejszego bardzo licznie kroczy drogą modlitwy i ewangelizacji. Pragnienie zorganizowania właśnie tam spotkań naszej Wspólnoty gościło w wielu sercach niemalże od samego początku opisywanego tu dzieła. Wcześniej odbyły się tu rekolekcje dla osób, których nazwiska i imiona zapamiętamy jako współzałożycieli Wspólnoty Dusz Najmniejszych (ferie zimowe 2003 r.), a bezpośrednio na rozpoczęcie w tym sanktuarium Wieczerników miały wpływ organizowane od grudnia 2005 r. dni skupienia, o czym wspominaliśmy wcześniej oraz duże zainteresowanie naszym dziełem wielu osób z terenu Warmii. Również w późniejszym czasie, o czym będziemy jeszcze wspominać, to właśnie w Gietrzwałdzie w Uroczystość Wniebowzięcia NMP w 2009 r. zawiązało się grono założycieli katolickiego stowarzyszenia "Konsolata", które zrzesza w swoich strukturach osoby deklarujące się kroczyć Maleńką Drogą Miłości. Na pierwszych Wieczernikach Modlitwy w Gietrzwałdzie posługę muzyczną podejmowała Reginka Bociek i parafialna schola muzyczna działająca przy parafii NMP Wspomożycielki Wiernych w Olsztynie. Dziękujemy wszystkim kapłanom, siostrom zakonnym i pielgrzymom za współtworzenie Wieczerników w Gietrzwałdzie, a zwłaszcza ks. Janowi Brzozowskiemu, ks. Kazimierzowi Brzozowskiemu, ks. Józefowi Stramek, ks. Tomaszowi Ratajczak, ks. Jarosławowi Klimczyk, ks. Krzysztofowi Bielawnemu, ks. Leszkowi Muzyce, ks. Krzysztofowi Czabaj, ks. Robertowi Kaim, ks. Krzysztofowi Bucik, siostrom Służkom Maryi Niepokalanej, siostrom Katarzynkom za ich otwarte serca na dar tych spotkań.

Więcej zdjęć...>>

linia

4 lutego 2006 r. Monstrancja Wspólnoty Wieczerników Modlitwy

fotoWielkie rozmiłowanie w Jezusie Eucharystycznym i gorące pragnienie Adoracji Najświętszego Sakramentu miało swój wyraz we Wspólnocie w przekazaniu sanktuarium maryjnemu w Czerwińsku nowej monstrancji. Na ten dar składali się wszyscy uczestnicy naszych spotkań, oddając na ten cel swoje złote pierścionki, łańczuszki, sygnety, a nawet obrączki. Ta wielka hojność zaowocowała wykonaną na specjalne zamówienie monstrancją dużych rozmiarów. Odtąd Obecność Jezusa podczas Adoracji stała się bliska dla wszystkich, nawet dla wiernych bardziej oddalonych od ołtarza. Ten dar uczestników Wieczerników Modlitwy w Czerwińsku został w tym dniu uroczyście przekazany na ręce ks. Edmunda Modzelewskiego, kustosza sanktuarium. Monstrancja odtąd służy nie tylko Wspólnocie, lecz także wielu innym wspólnotom i parafiom w diecezji.

Więcej zdjęć...>>

linia

1 stycznia 2006 r. W 50 rocznicę Ślubów Jasnogórskich

fotoPodczas kolejnego Wieczernika, zorganizowanego w noc sylwestrową, Nowy Rok 2006 przywitaliśmy jako czas odnowienia wraz z całym Kościołem w Polsce Ślubów Jasnogórskich - w 50 rocznicę ich złożenia przez nasz Naród (26 sierpnia 1956 r). Upraszając błogosławieństwa Bożego w uroczystość NMP Świętej Bożej Rodzicielki, już w tym pierwszym dniu Nowego Roku zawierzaliśmy Wspólnotę, wszystkich uczestników Wieczerników Modlitwy, nasze rodziny i całą Ojczyznę, naszej Niebieskiej Matce i Królowej. Dziękowaliśmy też, w tę sylwestrową noc, za przyczyną Maryi samemu Bogu za wszystkie łaski otrzymane przez Polskę i Polaków przez mijające 50 lat realizacji Ślubów Jasnogórskich, szczególnie za ich inicjatora, sł. B. Ks. Kardynała Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego. Owoce tej szczególnej modlitwy ubogacały prawdziwie dalszy rozwój Wieczerników Modlitwy w kolejnych sanktuariach i kościołach w Polsce. To właśnie w Roku związanym z 50 rocznicą Ślubów Jasnogórskich, rozpoczęły się Wieczerniki w Gietrzwałdzie, w Tolkmicku i w Różanymstoku. Z pewnością echem naszego włączenia się w ten jubileusz 50-lecia Ślubów Jasnogórskich określić można naszą wielka miłość do Matki Boskiej Częstochowskiej, do naszej Matki i Królowej, którą bardzo często nawiedzamy i do której zanosimy nasze prośby podczas licznych pielgrzymek na Jasną Górę. Największym wydarzeniem związanym z naszą obecnością i modlitwą w Sanktuarium Jasnogórskim był Ogólnopolski Wieczernik Dusz Najmniejszych, podczas którego dokonaliśmy aktu zawierzenia całego Dzieła Najmniejszych Niepokalanemu Sercu NMP. Co miało miejsce na Jasnej Górze, w dniu Wspomnienia Niepokalanego Serca NMP, w czerwcu 2010 r. O czym będzie jeszcze mowa później.

linia

9 grudnia 2005 r. Pierwsze dni skupienia w Gietrzwałdzie

fotoW grudniu 2005 roku po raz pierwszy zostały zorganizowane dni skupienia poza Czerwińskiem, a miało to miejsce w domu rekolekcyjnym w Gietrzwałdzie. Coraz liczniejsze uczestnictwo w Wieczernikach Modlitwy wiernych przybywających z Warmii i rosnące pragnienie w wielu sercach, by uczestniczyć w spotkaniach pogłębiających wiarę i przybliżających Maleńką Drogę Miłości zaowocowało decyzją, by podjąć regularne dni skupienia także tam. Spotkania te od samego początku cieszą się licznym uczestnictwem wiernych, a tym samym stanowiły pewnego rodzaju przygotowanie do zorganizowania, trzy miesiące później (od 18 marca 2006 r.), stałych Wieczerników Modlitwy w sanktuarium gietrzwałdzkim, w tym znanym z Objawień Maryjnych miejscu. Tak dzieło Wieczerników Czerwińskich rozpoczęło nowy etap swojego rozwoju, a mianowicie poza Czerwińskiem i poza Diecezją Płocką. Ten fakt uświadomił nam, że uczestniczymy rzeczywiście w dużym dziele, które Bóg pragnie realizować we współczesnym Kościele. Starając się być posłusznymi Duchowi Świętemu zostaliśmy w następnych miesiącach i latach poprowadzeni jeszcze do wielu innych miejsc i oczekujących nas maleńkich dusz.

Więcej zdjęć...>>

linia

2 kwietnia 2005 r. Pożegnanie bł. Jana Pawła II

fotoNiezapomnianym spotkaniem dla wszystkich uczestników Wspólnoty w Czerwińsku był Wieczernik Modlitwy przypadający 2 kwietnia 2005 r., w dniu odejścia do Domu Ojca bł. Jana Pawła II. Naszą obecność na Wieczerniku dokładnie w tym dniu, a nie jak zwykle w ostatnią sobotę miesiąca, nie można określić jedynie przypadkiem. To prawda, że okoliczności organizacyjne zadecydowały o przesunięciu spotkania o tydzień później, jednak wszyscy odebraliśmy ten fakt jako kolejną wielką łaskę. Głębszą świadomość obecności Papieża Polaka pośród nas dało nam otrzymane już wcześniej, bo w dniu 2 kwietnia 2004 roku, błogosławieństwo bł. Jana Pawła II, o którym mowa jest w liście otrzymanym z Watykanu jako odpowiedź na naszą informację o Wspólnocie powstającej w Czerwińsku. Bł. Jan Paweł II powierzył także wszystkich uczestników naszych spotkań Matce Bożej Pocieszenia, oraz Św. Janowi Bosko. Od tego miesiąca, pragnąc jeszcze bardziej okazać posłuszeństwo Papieżowi, który zachęcał zwłaszcza wszystkich Polaków do uczestnictwa w nabożeństwach pierwszo sobotnich – wynagradzających Niepokalanemu Sercu NMP, nasze kolejne spotkania w Czerwińsku organizowane są w Pierwsze Soboty Miesiąca. Ufamy, że duchowa obecność i płynąca z Nieba pomoc tak wielkiego Patrona danego na współczesne i trudne zarazem czasy, jakim jest bł. Jan Paweł II, nieustannie nam towarzyszy. Wspomnieć też tu już pragniemy, że uczestnicy naszych spotkań wraz ze Wspólnotą Dusz Najmniejszych niejednokrotnie wyrażali swoją miłość do Papieża Polaka, pielgrzymując w miejsca związane Jego z życiem i posługą, a mianowicie do Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej, Krakowa, Zakopanego, i innych miejsc i miejscowości, a także w zagranicznych pielgrzymkach do Rzymu i Watykanu. Licznie, bo w gronie ok. 300 osób uczestniczyliśmy we Mszy św. odprawianej w intencji o rychłą Jego beatyfikację w Bazylice św. Piotra w Watykanie, w 5 rocznicę odejścia Papieża do Domu Ojca, a rok później wzięliśmy udział w Uroczystości Beatyfikacyjnej bł. Jana Pawła II na Placu św. Piotra, celebrowanej przez obecnego Papieża Benedykta XVI.

Więcej zdjęć...>>

linia

31 grudnia 2004. Pierwszy Wieczernik Sylwestrowy w Czerwińsku

fotoKolejną inicjatywą, a tym samym, kolejnym darem dla Wspólnoty Dusz Najmniejszych stały się Wieczerniki Modlitwy organizowane corocznie na przełomie starego i nowego roku kalendarzowego. Po raz pierwszy, tak zwany Wieczernik Sylwestrowy, został zorganizowany na przełomie 2004 i 2005 roku, dając wszystkim uczestnikom czerwińskich spotkań okazję do wkraczania w kolejny rok w poczuciu obecności Bożej i Bożego błogosławieństwa. To przekraczanie progu nowego czasu, na początku każdego roku kalendarzowego, odbywa się w atmosferze modlitwy, która uświadamia nam, że najpełniejszym uosobieniem, a zarazem Panem nadchodzącego Nowego Czasu jest sam Bóg. W Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku Nowy Rok 2005 przywitaliśmy jako czas szczególny dla naszej całej Wspólnoty, jako rok kolejnych wielkich przemian naszych serc i doświadczania jeszcze większych owoców tryumfu Miłości Bożej w szerokiej już działalności rozwijającego się Dzieła Najmniejszych. I rzeczywiście, w roku odejścia do Domu Ojca bł. Jana Pawła II - podejmując Jego duchowe dziedzictwo, Jego zalecenia, razem z Nim modląc się też o dar Nowej Pięćdziesiątnicy i rychłego Triumfu Niepokalanego Serca NMP, mogliśmy tego wspaniałego Daru - Miłości Bożej, doświadczyć niejednokrotnie. Podczas tego Wieczernika Mszę św. koncelebrowali trzej salezjanie; ks. Tadeusz Pawluk, Ks. Józef Gregorkiewicz i Ks. Henryk Bonkowski. Posługę muzyczną podjął zespół "Echo Maryi" z Łomianek.

Więcej zdjęć...>>

linia

25 września 2004 r. Pierwsza rocznica Wieczerników

fotoPo tak bogatym doświadczeniu przeżytego pierwszego roku we Wspólnocie przyszedł czas pierwszej rocznicy Wieczerników i wspólne wyrażenie Bogu wdzięczności za otrzymane łaski. Uroczystej Mszy św. odprawianej podczas Wieczernika Modlitwy, przewodniczył i Słowo Boże do licznie zebranych pielgrzymów skierował Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Roman Marcinkowski z Płocka. Podczas tego pierwszego jubileuszu mogliśmy zauważyć wielką hojność Boga i opiekę Matki Bożej Czerwińskiej, co miało swój wyraz w wielu wydarzeniach, które uobecniły się w tym czasie i to nie tylko w bogatym w duchowe dary życiu naszej Wspólnoty, ale także w życiu poszczególnych uczestników naszych spotkań. Radość promieniująca z serc rozmodlonych uczestników jubileuszowego spotkania była kolejnym doświadczeniem obecności Boga pośród „swojego ludu”. Od tej pierwszej rocznicy Wieczerników Modlitwy staramy się już w każdym kolejnym roku przeżywać podobne spotkania jubileuszowe, podczas których dziękujemy Bogu za wszelkie Jego łaski nadal tak licznie otrzymywane nie tylko w sanktuarium czerwińskim, lecz także w kolejnych sanktuariach i kościołach, gdzie organizowane są nasze comiesięczne Wieczerniki Modlitwy i spotkania formacyjne. Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Romanowi Marcinkowskiemu bardzo dziękujemy w tym miejscu za Jego często wyrażane zainteresowanie naszym dziełem i za Jego obecność i modlitwę na naszym Wieczerniku również w roku 2007. Podziękowania nasze wyrażamy także wszystkim księżom salezjanom z dyrektorem wspólnoty zakonnej ks. Jerzym Gabrychem, oraz kapłanom otaczającym opieką przybywających do Czerwińska pielgrzymów, jak również wszystkim siostrom zakonnym i rzeszy wiernych uczestniczących w Czerwińskich Wieczernikach Modlitwy.

Więcej zdjęć...>>

linia

23-28 sierpnia 2004 r. Rekolekcje wprowadzające na Maleńką Drogę

fotoSystematyczne spotkania modlitewne i formacyjne w Czerwińsku dały również inspirację do zorganizowania dla uczestników Wieczerników Modlitwy, a zwłaszcza dla osób regularnie uczestniczących w comiesięcznych dniach skupienia, corocznych rekolekcji wprowadzających na Maleńką Drogę Miłości. Pierwsze tygodniowe rekolekcje zamknięte dla dusz najmniejszych odbyły się w czerwińskim domu rekolekcyjnym podczas wakacji letnich w 2004 r. Już wtedy chętnych do uczestnictwa w tych rekolekcjach było bardzo wielu. Są one nadal kontynuowane i każdego roku w 3-4 seriach rekolekcji, organizowanych także poza Czerwińskiem, bierze udział od 200 do 300 osób. Rekolekcje te zapoczątkowali w Czerwińsku kapłani - założyciele; ks. Tadeusz Pawluk oraz ks. Józef Gregorkiewicz. Podczas tych ćwiczeń duchowych bardzo dużo czasu poświęca się na modlitwę indywidualną przed Najświętszym Sakramentem, a także na wprowadzanie duszy w życie nieustannym aktem miłości.

linia

29 maja 2004 r. Pierwsza posługa zespołu Echo Maryi z Łomianek

fotoOd maja 2004 r. na Wieczernikach w Czerwińsku stałą posługę muzyczną podejmuje zespół wokalno-instrumentalny "Echo Maryi" z Łomianek, w którego skład wchodzą: Mieczysław Eterowicz - śpiew /menadżer zespołu/, Zygmunt Księżakowski - gitara, śpiew /kierownik muzyczny/, Regina Bociek - gitara, śpiew, Beata Morka - śpiew, Ryszard Morka - śpiew, Hanna Olszak - altówka, Bożena Powichrowska - skrzypce, śpiew, Andrzej Słowikowski - instrumenty klawiszowe. Zespół "Echo Maryi" przyjął charakterystyczne elementy oprawy muzycznej sanktuarium w Medjugorje. A więc repertuar zawierający pieśni međugorskie, kanony muzyki adoracyjnej oraz pieśni Maryjne. Poza posługą na Wieczernikach Modlitwy w Czerwińsku zespół ten gra w kościele w Łomiankach, a także raz w miesiącu w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach oraz sporadycznie - na zaproszenie - w różnych innych Sanktuariach Maryjnych. Więcej o zespole można przeczytać na stronie internetowej: www.echomaryi.eu. Wszystkim uczestnikom "Echa Maryi" dziękujemy za ich stałą obecność i posługę na spotkaniach w sanktuarium czerwińskim.

linia

30 stycznia 2004 r. Pierwsze dni skupienia w Czerwińsku

fotoOrganizowane co miesiąc Wieczerniki Modlitwy w bazylice czerwińskiej wzbudziły, już na początku ich istnienia, w wielu sercach ich uczestników pragnienie większego zgłębiania prawd Bożych i bliższe poznanie duchowości związanej z propagowaną Maleńką Drogą Miłości. Dlatego już w styczniu 2004 roku prowadzący Wspólnotę kapłani zaproponowali wszystkim wiernym, przyjeżdżającym do Czerwińska na Wieczerniki, uczestnictwo w comiesięcznych dniach skupienia. Te spotkania formacyjne, które trwają do dnia dzisiejszego, rozpoczynają się w przeddzień Wieczerników i są zarazem czasem przygotowania wszystkich serc do owocnego w nich uczestnictwa. W ramach tego proponowanego czasu formacji od początku dostrzegana była i jest wielka miłość do Eucharystii i nabożeństwa ku czci Najświętszej Maryi Panny. Kapłani od początku zatem starają się pomagać uczestnikom tych spotkań w coraz owocniejszym uczestnictwie we Mszy św., jak również w nabożeństwach maryjnych. Regularnie też odtąd głoszone są konferencje dotyczące Maleńkiej Drogi Miłości, które głównie wraz ze swoim świadectwem przekazywał nam, do końca swego życia zafascynowany tą drogą życia duchowego ks. Józef Gregorkiewicz. Zawsze w nas będzie wielka wdzięczność za ten dar posługi tego świątobliwego kapłana.

linia

27 września 2003 r. Pierwszy Wieczernik Modlitwy w Czerwińsku

fotoPierwsze spotkanie w Wieczerniku Modlitwy, jako owoc wyżej wspomnianych rekolekcji, a tym samym pierwsze spotkanie ewangelizacyjne w duchu „Orędzia Miłości” odbyło się w sobotę, 27 września 2003 r. w sanktuarium Matki Bożej w Czerwińsku nad Wisłą. Realizując zaproponowany program nabożeństwa składającego się z modlitwy różańcowej, Mszy św., Adoracji Najświętszego Sakramentu i modlitwy dla uczczenia Krzyża św., kilkadziesiąt osób, które przybyły głównie z parafii miasta Płońska i okolicznych miejscowości, przyjęło z wielką otwartością serc tą modlitewno-ewangelizacyjną inicjatywę. Szczególne doświadczenie Miłości Bożej, która odtąd ubogaca uczestników tych spotkań, tak wówczas, jak i obecnie wzbudza wśród wiernych pragnienie ponownego uczestnictwa w następnych nabożeństwach, a tym samym potrzebę propagowania Czerwińskich Wieczerników Modlitwy. Ta łaska pierwszego Wieczernika była iskrą, która w kolejnych miesiącach rozniecała Ogień Miłości Bożej w wielu sercach coraz liczniej przybywających do sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku wiernych. W pierwszej fazie comiesięcznych spotkań, tzn. od września 2003 r. do marca 2005 r. Wieczerniki organizowane były w ostatnie soboty miesiąca, a posługę muzyczną na pierwszych spotkaniach podjął zespół wokalno-muzyczny Salezjańskiego Ruchu Ewangelizacyjnego "Saruel" z Łodzi. Wszystkim kapłanom, zwłaszcza kustoszowi sanktuarium ks. Edmundowi Modzelewskiemu, wszystkim salezjanom, siostrom zakonnym i wiernym, którzy mieli swój udział w rozwoju Wieczerników Czerwińskich, w tych pierwszych miesiącach ich organizowania, z serca wyrażamy naszą wielką wdzięczność.

linia

19 - 24 sierpnia 2003 r. Rekolekcje w Czerwińsku nad Wisłą

fotoPoczątek Wspólnoty Dusz Najmniejszych wiąże się z rekolekcjami, podczas których siedem osób, w tym ks. Tadeusz Pawluk w dość niecodzienny sposób spotkało się z ks. Józefem Gregorkiewiczem (salezjaninem z Czerwińska), kapłanem zachwyconym sł. Bożą s. Konsolatą Betrone i przekazanym za jej pośrednictwem "Orędziem miłości Serca Jezusa do świata", wzniecając w sercach uczestników rekolekcji podobny zachwyt. W ten sposób grupa siedmiu osób, która pragnęła tworzyć wspólnotę i modliła się o rozeznanie w jaki sposób osoby ją tworzące mają układać swoje życie, otrzymała dar Maleńkiej Drogi Miłości, przedstawionej w książce przyniesionej przez ks. Józefa. I tak w sierpniu 2003 roku, podczas odprawianych rekolekcji w domu rekolekcyjnym w Czerwińsku nad Wisłą, zrodziła się Wspólnota Dusz Najmniejszych, której założycielami są dwaj Salezjanie; ks. Tadeusz Pawluk i ks. Józef Gregorkiewicz. Od tego czasu w sercach urzeczonych „Orędziem Miłości” pojawiło się wielkie pragnienie propagowania wśród wiernych Maleńkiej Drogi Miłości. Wspomnianym Kapłanom, jak również pozostałym osobom z tej nielicznej grupki uczestników rekolekcji: Alinie, Tereni, Alicji, Bożence, Jagodzie i Regince bardzo dziękujemy za ich modlitwę i otwarcie serc na działanie Ducha Bożego.

linia
[1]

©2010-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona jest własnością Katolickiego Stowarzyszenia Konsolata. polityka prywatności


Do góry!